Enkele weken voor de kerstvakantie heeft overleg plaatsgevonden over een nieuwe cao-hbo. De werkgever had toen nog geen goedkeuring om de onderhandelingen te starten. De cao-hbo 2020 had een looptijd van negen maanden tot 1 januari 2021. Die cao is door geen van beide partijen opgezegd. Dat betekent dat de cao-hbo 2020 ongewijzigd met negen maanden verlengd is tot 1 september 2021.

Eind vorig jaar heeft de FvOv/UNIENFTO samen met de andere vakbonden een gezamenlijke inzet voor de cao-hbo gepresenteerd. Je treft die gezamenlijke inzet hier aan. Een inzet van werkgeverszijde is nog niet beschikbaar, zodra deze bekendgemaakt is volgt plaatsing op de website.

De verlenging van de cao-hbo geeft de onderhandelingspartijen de gelegenheid om de gesprekken over een nieuwe cao weer op te starten én duidelijkheid te krijgen over de loonruimte voor 2021. Die duidelijkheid is er nu nog niet. We hebben met de Vereniging Hogescholen afgesproken nog deze maand (januari 2021) de gesprekken voort te zetten.