Graag informeren wij je over de laatste stand van zaken omtrent de overgangsfase van het vrijwillige naar nieuwe lerarenregister en het besluit dat het bestuur van de Onderwijscoöperatie recent genomen heeft.

De wet is vanaf 1 augustus 2017 van kracht en leraren zijn nu aan zet om met elkaar, op school, in overleg met de schoolleiding, invulling te geven aan de onderdelen van de wet. Vanaf 1 augustus 2018 start de registratie in het nieuwe lerarenregister. In 2017 en 2018 wordt volop gewerkt aan de inrichting en bouw van dit nieuwe register: leraren wordt gevraagd mee te denken via sessies die in het hele land georganiseerd worden, er zal ervaring met het nieuwe registratiesysteem worden opgedaan en ook de gebruikerservaringen van het vrijwillige register worden meegenomen.

Lees meer in deze speciale nieuwsbrief van de Onderwijscoöperatie over:

  • Het sluiten van het vrijwillige register voor nieuwe aanmeldingen per 1 augustus 2017
  • Wat betekent dit voor leraren die zich vóór 1 augustus 2017 hebben aangemeld of geregistreerd?
  • Wat als leraren zich niet aanmelden in het vrijwillige register vóór 1 augustus 2017?
  • Doe mee aan de meedenksessies;
  • Gebruik je zeggenschap;
  • Aanbieden nieuwe scholingsactiviteiten ter validering vanaf 1 augustus 2017 niet meer mogelijk;
  • Wat betekent dit voor aanbieders van professionaliseringsactiviteiten?
  • Meedenksessies voor aanbieders
  • Internetconsultatie