Onlangs verscheen de beleidsdoorlichting Actieplan Leerkracht. In opdracht van OCW onderzocht Ecorys de effecten van het Actieplan. Duidelijk wordt dat we er nog lang niet zijn. Door de voortdurende nullijn zijn de positieve effecten deels teniet gedaan, blijft het aandeel on- of onderbevoegden onverminderd hoog (1 op de 6 leraren in het VO), dreigen er nog steeds grote tekorten in het onderwijs en wordt met 1 op de 4 leraren niet jaarlijks een functioneringsgesprek gehouden.

Uit bovenstaande opsomming zou kunnen worden geconcludeerd dat het actieplan helemaal niets heeft opgeleverd: die conclusie gaat echter te ver. Wel degelijk is voor een behoorlijk aantal docenten in PO en VO een hogere functie in zicht gekomen. Op veel scholen wordt inmiddels serieus werk gemaakt van personeelsbeleid. Misschien is het wel zo dat niet alle beoogde verbeteringen van vandaag op morgen kunnen worden gerealiseerd. Het onderzoek geeft een signaal: we zijn er nog lang niet!

Hoe trekken we de ambitieuze en talentrijke docenten van de toekomst? Hoe voorkomen we dat ze na een paar jaar het onderwijs weer verlaten? Daarvoor dient er serieus werk gemaakt te worden van de begeleiding van nieuwe docenten, invulling te worden gegeven aan de professionele ruimte en professionalisering van de docent en moet er geïnvesteerd worden in functionerings- en beoordelingsgesprekken. Uiteraard hoort daar een marktconforme beloning voor de leraar bij, dus weg met de nullijn.

De FvOv wil over deze onderwerpen graag tripartiete afspraken met de raden en OCW maken. Het is juist in tijden van crisis belangrijk om te investeren in onderwijs, een betere garantie voor kinderen voor succes in de toekomst is er niet!

Jilles Veenstra

Aanbiedingsbrief aan Tweede Kamer bij beleidsdoorlichting Actieplan LeerKracht (pdf)
Beleidsdoorlichting Actieplan LeerKracht van Nederland (2007-2012) (pdf)