De leerKRACHT-aanpak bestaat uit een intensief transformatieprogramma op scholen, gecombineerd met een groot aantal forumbijeenkomsten voor deelnemers van scholen. De scholen werken hierbij samen in regionale leerKRACHT ‘cirkels’ van 8 tot 12 scholen die begeleid worden door 2 tot 3 Expert Coaches van stichting leerKRACHT. De Expert Coach is verantwoordelijk voor het opstarten, uitvoeren van het leerKRACHT programma binnen een cirkel van 8 tot 12 scholen. Dat is niet enkel een ‘inspanningsverplichting’ om de aanpak uit te voeren, het doel van leerKRACHT is het verbeteren van ons onderwijs. Dat betekent dat de Expert Coaches met de scholen in hun cirkel werken aan resultaat.

Informatie over de functie Expert Coach stichting leerKRACHT