Dit is een versie van de cao-vo die nog niet formeel door de cao-tafel is geaccordeerd. Wellicht kunnen er dus nog veranderingen in deze tekst aangebracht worden. Deze tekst biedt in ieder geval de werknemers en de werkgevers voorlopig duidelijkheid. De vastgestelde cao zal zo spoedig mogelijk worden gepubliceerd.

CAO-VO