Namens de Friese Muziekbrigade nodigen Ateliers Majeur, Leeuwarden-Fryslân 2018, Cultuur Kwartier Sneek en Keunstwurk u uit om op deze dag samen te werken aan de toekomst van het muziekonderwijs op school en in de vrije tijd. De inspiratiedag biedt een afwisselend programma met gastsprekers, workshops, masterclasses en optredens. Niet alleen komen lokale, inspirerende voorbeelden voorbij, maar ook onderwerpen als co-teaching, de verbinding van binnenschools naar buitenschools muziekonderwijs en bijscholing van groeps- en vakleerkrachten aan bod. Daarnaast zijn er gedurende de dag optredens door kinderen en jongeren.

Voor meer informatie en om u aan te melden, gaat u naar de website van de Friese Muziekbrigade.