De Onderwijsbonden FvOv, FNV Overheid, CNV Onderwijs roepen hun leden werkzaam in het PO op voor een staking. Deze staking wordt georganiseerd vanuit het PO-Front, waaraan ook POinactie, AVS en de PO-Raad deelnemen. We zetten de benodigde informatie op een rij:

Waar wordt de stakingsbijeenkomst gehouden?
In het Zuiderpark in Den Haag wordt op donderdag 5 oktober vanaf 13.00 uur de stakingsbijeenkomst gehouden (vanaf 11.30 uur is het terrein geopend).

Wat moet ik doen als ik wil staken?
In hoofdlijnen komt het hierop neer: je dient zo spoedig mogelijk aan je directie te laten weten dat je deelneemt aan de actie. De zorg voor eventuele vervanging of opvang van leerlingen valt niet onder de verantwoordelijkheid van de leden die aan de staking deelnemen.

Hebben de onderwijsvakorganisaties van de FvOv een stakingskas? En heb ik recht op een uitkering bij staking?
Zij hebben geen stakingskas. Dit houdt in dat in het geval je staakt en de werkgever de niet gewerkte uren inhoudt op jouw salaris, dit voor eigen rekening is. Het is echter niet gezegd dat de werkgever de gestaakte uren zal inhouden op het salaris; vele besturen ondersteunen de actie en zullen naar alle waarschijnlijkheid niet overgaan tot inhouden van de gestaakte uren. De beslissing al dan niet doorbetalen, ligt uiteindelijk bij de werkgever.
Voor het opbouwen van een stakingskas zou een stevige verhoging van de contributie hebben moeten plaatsvinden, de FvOv-onderwijsvakorganisaties hebben er voor gekozen om dat niet te doen.

Worden de reiskosten vergoed?
Dat kan verschillen per onderwijsvakorganisatie. De leden van de verschillende FvOv-onderwijsvakorganisaties krijgen hier bericht over.

Hoe reis ik naar den Haag?
Vanuit het hele land rijden er bussen naar het Zuiderpark, maar je kunt ook met het OV reizen.

Wat is het doel van de staking?
Een betekenisvolle eerste stap zetten door de bekostiging van het personeelsbudget van scholen te verhogen om zo de salarissen voor leerkrachten in het primair onderwijs te verhogen.
Het PO-Front eist geld voor een eerlijk en rechtvaardig salaris dat vergelijkbaar is met het salaris van leerkrachten in het VO. Hiervoor is in de onderwijsbegroting 900 miljoen euro nodig. Dit bedrag staat los van de financiële ruimte voor salarismaatregelen voor OP, OOP en schoolleiders in de sector primair onderwijs.
Daarnaast willen wij dat het kabinet extra financiële maatregelen neemt voor het beteugelen van werkdruk voor leerkrachten, zodat teams in scholen samen de werkdruk kunnen aanpakken. Bijvoorbeeld door te zorgen voor: meer handen in de school, meer onderwijsondersteunend personeel, meer tijd om lessen voor te bereiden, minder administratieve lasten en kleinere klassen. Hiervoor is 500 miljoen nodig.

Ik ben parttimer en de stakingsdag is voor mij geen werkdag.
Indien de stakingsdag voor jou niet als een werkdag geldt en je dus niet verplicht kunt worden om te werken, hoef je je niet als staker bij de werkgever te melden (want je kunt niet staken). Wanneer je niet lesgeeft maar wel andere werkzaamheden geacht wordt uit voeren, kan je staken en kan de werkgever salaris inhouden.

Kan mijn werkgever mij verbieden om te staken?
Nee, dat kan de werkgever niet. Mochten er zich in de aanloop naar de stakingen problemen voordoen met jouw werkgever, raden we je aan om contact te zoeken met de juridische afdeling van de je eigen FvOv-onderwijsvakorganisatie.

Ik heb een tijdelijke aanstelling. Ik ben vervanger. Mag ik staken?
Stakingsrecht is niet gebonden aan een tijdelijke of vaste aanstelling. Toch is het voor mensen met een tijdelijke aanstelling verstandig hier voorzichtig mee om te gaan.

Kan een niet stakende collega worden verplicht de les(sen) van een stakende collega over te nemen?
Nee. De niet stakende collega kan wel worden belast met het opvangen van leerlingen waarvan de les vervalt doordat de betrokken leraar deelneemt aan de staking. Dit binnen de afspraken over ‘opvang’ van klassen in het taakbeleid van de school.

Wanneer moet ik uiterlijk bij mijn werkgever aangeven dat ik ga staken?
Je kunt dat het beste zo snel mogelijk aangeven. Uiterlijk drie dagen van te voren wordt nog als een redelijke termijn aangemerkt. De regeling van de opvang van de kinderen is een redelijk belang. Het kan ook zijn dat de werkgever een (redelijke, verband houdend met de organisatie van de school) termijn stelt waarin je moet melden of je gaat staken of niet.

Moet ik de gestaakte uren in halen?
Nee. Staken is een grondrecht. De gestaakte uren hoeven niet te worden ingehaald.

Voor meer informatie: kijk binnenkort op de site van je eigen FvOv-onderwijsvakorganisatie en/of hou je mailbox in de gaten!

Website PO-Front