De ledenvergadering van de VLS heeft in juni 2014 ingestemd met het voorstel om de contributie inkomensafhankelijk te maken. Met name bij pas beginnende docenten is het salaris vaak laag omdat ze maar een paar lessen geven. Veel studenten stoppen op dat moment dan ook met het lidmaatschap. Om het voor deze en andere leden met een klein inkomen financieel aantrekkelijk te maken lid te blijven heeft de VLS met ingang van 2015 een getrapte contributie.

  • Bij een totaal brutosalaris (per maand) > € 1600,- bedraagt de contributie € 160,- per jaar (VLS schaal 1).
  • Bij een totaal brutosalaris (per maand) < € 1600,- en > € 1000,- bedraagt de contributie € 100,- per jaar (VLS schaal 2).
  • Bij een totaal brutosalaris (per maand) < € 1000,- bedraagt de contributie € 80,- per jaar (VLS schaal 3).
  • Voor studenten blijft de contributie € 35,- per jaar.

Op deze contributiebedragen is ook de eindejaarsuitruil van toepassing, zodat de contributie minimaal 37% lager wordt

Korting voor 2015 aanvragen voor 1 november!

  • Is je (totale) brutosalaris per maand minder dan € 1600,- of € 1000,-? Stuur een scan of pdf van een recent salarisformulier(en) (of voor zzp-ers een recente jaarrekening) voor 1 november naar penningmeester@vls-cmhf.nl.
  • Als je niets instuurt, word je in 2015 ingedeeld in schaal 1.
  • De VLS gaat ervan uit dat een lid de aanvraag naar waarheid indient.
  • De korting moet jaarlijks worden aangevraagd. In september 2015 zal daarvoor weer een bericht worden opgenomen in de nieuwsbrief van de VLS.
  • Voor meer informatie: mail naar penningmeester@vls-cmhf.nl.