We staken twee dagen in de sectoren PO, VO en SO: het funderend onderwijs in ons land. Onze eisen zijn gericht op structurele extra investeringen in het primair en voortgezet onderwijs, die het cao-partijen mogelijk maken de volgende doelen te realiseren:

Eisen

 • Een substantiële, structurele verbetering van het salaris en het carrièreperspectief voor leraren, schoolleiders en het onderwijsondersteunend personeel in het primair en voortgezet onderwijs.
 • Het dichten van de loonkloof tussen het primair en voortgezet onderwijs voor al het onderwijspersoneel. Daarvoor is in ieder geval een bedrag van structureel 560 miljoen euro nodig.
 • Een intensivering en versnelling van de maatregelen ter vermindering van de werkdruk in het primair onderwijs, met een minimaal bedrag van structureel 96 miljoen euro.
 • Een lessenreductie in het voortgezet onderwijs, met als einddoel een maximale lestaak van 20 lessen van 50 minuten per week. Voor de eerste stap met een lessenreductie van 1 uur is in ieder geval een structureel bedrag van 220 miljoen euro nodig.
 • Op maat gesneden arbeidsvoorwaarden in het voortgezet onderwijs, gericht op het tegengaan van de kansengelijkheid van leerlingen in achterstandsgebieden. Daarvoor is in ieder geval een structureel bedrag van 90 miljoen euro nodig.
 • Het schrappen van de doelmatigheidskortingen, ten bedrage van 61 miljoen euro voor het primair onderwijs en 47 miljoen euro voor het voortgezet onderwijs.

Programma

(zoals bekend op 13 januari 2020, wordt regelmatig geactualiseerd)

Donderdag 30 januari

 • Groningen – 10.30 uur stille mars vanaf Singel bij Groninger Museum naar de Vismarkt – korte afsluiting met spreker en muziek
 • Zutphen – 11.00 uur mars van SG Baudartius Isendoornstraat 1 naar Hanzehallen, korte afsluitende manifestatie in de Hanzehallen
 • Amsterdam – 10.30 uur korte startmanifestatie op de Dam, daarna mars in de binnenstad en afsluiting op de Dam
 • Rotterdam – mars, tijd en route worden nog in overleg met gemeente bepaald
 • Middelburg – manifestatie in de binnenstad, plaats en tijd volgen
 • Maastricht – 10.00 uur startmanifestatie op de markt, mars naar provinciehuis, afsluiting

Vrijdag 31 januari

Registreer je hier als staker of sympathisant.