Formulier voor aanmelding incasso

De mogelijkheid bestaat om de contributie via automatische incasso te betalen.
Wilt u gebruikmaken van deze mogelijkheid en hebt u dat op het aanmeldingsformulier aangegeven, dan kunt u daarvoor een machtiging afgeven. Vult u dan onderstaand formulier in. Hebt u gekozen voor betaling per factuur, dan kunt u deze pagina nu sluiten.

De betaling wordt op de door u aangegeven manier geïncasseerd vanaf de door u aangegeven datum bij de ondertekening.
Door verzending van dit formulier geeft u toestemming aan de VLS om doorlopende incasso-opdrachten te sturen naar uw bank om een bedrag van uw rekening af te schrijven overeenkomstig uw opdracht.

Als u het niet eens bent met deze afschrijving kunt u deze laten terugboeken. Neemt u hiervoor binnen acht weken na afschrijving contact op met uw bank. Vraag uw bank om de voorwaarden.

Uw contributie wordt aan het begin van de maand/kwartaal/halfjaar/jaar van uw rekening geïncasseerd.

[ninja_forms_display_form id=6]