In september 2015 is de Onderwijscoöperatie begonnen met de ontwikkeling van de professionele standaard. De OC kent veel verschillende activiteiten, zoals de bekwaamheidseisen en het lerarenregister. Maar die zijn met name gericht op de buitenkant van de professie: eer, status en organisatie. De professionele standaard gaat zich richten op de ‘binnenkant’ van het vak: welke waarden vinden leraren belangrijk in het vak en welke doelen streven ze na.

In een eerste enquête hebben we leraren gevraagd welke waarden zijn van belang vinden in hun vak. Dat had van alles kunnen opleveren, zo had bijvoorbeeld kunnen blijken dat alle leraren andere waarden van belang vinden, of dat er sterke verschillen zijn tussen verschillende sectoren. Dat bleek niet het geval.

Voor de volgende fase hebben we jouw hulp weer nodig. Wij willen deze breed gedragen waarden graag tekstueel uitwerken. Graag horen we van jou hoe je zelf een van deze waarden zou omschrijven en wat je doet om die waarde vorm te geven in de praktijk. Daarnaast vragen we je, om met behulp van een plaatje of foto, te illustreren hoe je naar die waarde kijkt. Je mag het voor één waarde invullen, maar je kunt het natuurlijk ook voor meerdere waardes invullen. Dat kan via dit formulier.