De Onderwijscoöperatie, waaronder de FvOv, heeft in november 2016 advies uitgebracht over de mening van leraren ten aanzien van het rapport Onderwijs2032. Ook de regiegroep waarin vertegenwoordigd de PO-raad, de VO-raad, AVS, Laks en Ouders & Onderwijs bracht een advies uit. Nu ligt er het gezamenlijke voorstel voor de vervolgfase.

Uit beide adviezen werd duidelijk dat de leraar een hoofdrol moet krijgen in een vervolgproces en dat curriculumontwikkeling begint bij de praktijk in de school. Het advies van de Onderwijscoöperatie pleitte nadrukkelijk voor tijd en ruimte voor leraren, het verbinden van de schoolpraktijk met de landelijke doelen en voor voldoende tijd om zo’n complex proces als curriculumontwikkeling in te richten.

De staatssecretaris van Onderwijs, Sander Dekker, heeft naar aanleiding van deze twee adviezen in een brief in december 2016 aan de Tweede Kamer geschreven dat ook hij een hoofdrol voor de leraar in het vervolg van het proces ziet. Nadat de staatssecretaris middelen had toegezegd waarmee tijd en ruimte voor leraren geregeld kunnen worden, is de Onderwijscoöperatie in gesprek gegaan met de regiegroep om gezamenlijk een voorstel voor de inrichting van de volgende fase uit te werken. Dit voorstel is gereed, wordt ondersteund door de staatssecretaris en beschrijft onder meer dat de vakverenigingen nu aan zet zijn om hun rol te gaan oppakken!

Het voorstel ligt op 16 februari voor in de Tweede Kamer:

de Kamerbrief van staatssecretaris Dekker
het voorstel over de aanpak
de infographic over de aanpak