De wet beroep leraar (WBL) is sinds 2017 van kracht. De wet bestaat uit de volgende instrumenten/maatregelen:

  • Omschrijving van het beroep leraar;
  • Professionele ruimte/zeggenschap en professioneel statuut;
  • Een (vrijwillig) lerarenportfolio

Er is een enquête uitgezet met als doel om te onderzoeken in hoeverre u als leraar bekend bent met de WBL, betrokken bent bij de implementatie ervan en hoe u aankijkt tegen de beoogde resultaten van de WBL.
Het invullen kost circa 10 minuten.

Voor leraren klik HIER

Bij voorbaat hartelijk dank voor uw medewerking!