Het kabinet Rutte III weigert de problemen in het primair onderwijs echt aan te pakken. Dit blijkt uit een beperkt budget voor salarissen van 270 miljoen euro en pas aan het einde van de regeerperiode geld voor werkdrukverlichting. Hiermee negeert het kabinet de krachtige oproep van 5 oktober voor een eerlijk salaris en minder werkdruk. Beiden zijn noodzakelijk om het beroep aantrekkelijker te maken.

Op die dag – de grootste eendaagse onderwijsstaking ooit – maakten meer dan 60.000 leerkrachten, ondersteuners, schoolleiders en directies binnen en buiten het Zuiderpark duidelijk dat investeren in onderwijs hard nodig is. Het PO-front roept minister Slob op om snel met ons in gesprek te gaan over de urgente situatie in het primair onderwijs.

Het PO-front (bestaande uit leraren, bonden (waaronder de FvOv), schoolleiders en schoolbesturen) wil gezamenlijk nogmaals de noodzaak aangeven van een eerlijk salaris en minder werkdruk. Dit is niet alleen nodig voor de waardering van huidige leraren, maar ook voor toekomstige leraren. Alleen op deze manier kunnen we het dreigende tekort van 10.000 fulltime leraren het hoofd bieden.

Een eerste peiling onder een deel van de achterbannen heeft opgeleverd dat de actiebereidheid in het primair onderwijs nog heel groot is, omdat het regeerakkoord niet tegemoet komt aan de eisen voor substantiële salarisverhoging en lagere werkdruk. Op 2 november praten de partners die samen het PO-front vormen verder. Dan zal op basis van de uitkomsten van de diverse ledenpeilingen ook een besluit worden genomen over de vervolgstappen.