Het nieuwe examenprogramma Culturele en Kunstzinnige Vorming (CKV) geeft kunst weer een kernrol in de bovenbouw van havo en vwo, aldus Emiel Heijnen. Hij zat in de commissie die het nieuwe CKV-programma ontwierp. Op 2 september is het aan de Tweede Kamer voorgelegd. ‘Ik hoop dat de Kamer kunst weer durft te omarmen als vitaal en relevant onderdeel van onze samenleving – dus ook van het onderwijs.’

Het tij voor het kunstonderwijs lijkt ten positieve te keren. Drie jaar geleden leek het vak CKV nog bijna te sneuvelen, maar mede dankzij massaal protest uit het werkveld gaf staatssecretaris Dekker een commissie de opdracht om CKV te actualiseren en verstevigen. Lees meer…