De leden van de 10 onderwijsvakorganisaties van de FvOv hebben in ruime meerderheid (rond de 75%) voor het onlangs overeengekomen loonakkoord gestemd. Afstemming in de CMHF (die het akkoord in nauw overleg namens ons heeft gesloten) op 31 augustus maakte duidelijk dat de CMHF in kon instemmen met het akkoord. Dat gold ook voor de overige twee centrales, de AC (AVS) en de CCOOP (CNV-Onderwijs). Helaas heeft de FNV(AOb) zich uit de onderhandelingen teruggetrokken, dat is jammer maar we hopen dat ze zich op een later moment alsnog achter het akkoord zullen scharen.

Gevolgen voor de pensioenen
In de media is veel gezegd over de negatieve gevolgen van dit akkoord voor de pensioenen, daarin werden vaak negatieve effecten uitvergroot en overdreven en positieve effecten niet of nauwelijks belicht. Van een sigaar uit eigen doos weet iedereen dat je die niet moet roken, die benaming doet echter geen recht aan dit akkoord. Voor ons blijft nog steeds gelden dat we de aanpassing in de pensioenen verantwoord vinden. De effecten op de pensioenen zullen in de komende jaren gering zijn (positief of negatief) en over een aantal jaren zal er naar alle waarschijnlijkheid sprake zijn van een nieuw pensioenstelsel. Daarbij zullen een hoop keuzes gemaakt worden waarbij de wijze van indexatie er een is.

Besluitvorming
Na de besluitvorming in de Pensioenkamer en in het bestuur van het ABP voor wat betreft de aanpassingen in de premie en indexatie zal het geld voor de loonsverhoging ter beschikking komen. In de komende weken zullen we cao-overleg voeren om het loonakkoord te vertalen in de cao’s, waarna mogelijk in oktober al tot daadwerkelijke uitbetaling zal kunnen worden overgegaan.

Jilles Veenstra
voorzitter FvOv