Om de overgangsfase en doorloop van het vrijwillige naar het verplichte register te regelen, is een nieuw reglement – het Reglement van Registratie en Herregistratie vastgesteld. Ook het Beoordelingskader professionalisering leraren, de Bepalingen voor aanbieders en het Valideren van aanbod, die bij het reglement horen, zijn aangepast. Lees meer over de wijzigingen ten opzichte van het vorige reglement en allevier de stukken.

Wijzigingen reglement
De wijzigingen van het nieuwe reglement ten opzichte van het vorige reglement zijn als volgt:
Lees meer…