Het College voor Examens (CvE) heeft er een nieuwe taak bij: de uitvoering van de centrale eindtoets in het primair onderwijs. Daarom heet het CvE per 1 augustus 2014 het College voor Toetsen en Examens, het CvTE.

Het nieuwe adres van de website van het CvTE is www.hetcvte.nl.

Het algemene e-mailadres van het CvTE wijzigt in info@hetcvte.nl.

De e-mailadressen van de medewerkers van het CvTE veranderen in: [voorletter].[tussenvoegsel][achternaam]@hetcvte.nl .

Meer informatie over de centrale eindtoets vindt u per 1 augustus 2014 op www.centraleeindtoetspo.nl of download de brochure De centrale eindtoets PO in 2015.