De Onderwijscoöperatie heeft in de afgelopen maanden meedenksessies georganiseerd om input van leraren op te halen voor de herregistratiecriteria. Honderden leraren hebben hierover meegedacht.

In september zijn 24 leraren gekozen uit alle leraren in het vrijwillige register, als de afvaardiging van de Deelnemersvergadering. De afvaardiging is, net als de ALV, het bestuur en de LAR, een orgaan van de Onderwijscoöperatie. Zij is haar eigen baas ten aanzien van haar taken en bevoegdheden. Vanuit die rol gaat de afvaardiging de minister adviseren over het register. De zeggenschap over de verdere ontwikkeling van de criteria wordt nu over gedragen aan deze afvaardiging.

Nu geen conceptvoorstel herregistratiecriteria
Gepland was eind dit jaar een conceptvoorstel voor de herregistratiecriteria aan de afvaardiging voor te leggen op basis van de meedenksessies. Er is echter nog te veel discussie onder leraren om nu al tot conceptcriteria te komen. Dit vraagt om een heroriëntatie op de vraag welk gesprek onder leraren moet worden gevoerd om tot goede criteria te komen. Het is nu aan de afvaardiging om zich hiertoe te verhouden.

Afronding meedenksessies
De meedenksessies voor leraren die door het hele land zijn georganiseerd hebben een schat aan informatie opgeleverd. Dit traject wordt in de komende weken afgerond. Datzelfde geldt voor de meedenksessies voor aanbieders. Gespecialiseerde onderzoeksbureaus voegen de opgehaalde resultaten bijeen. Dat pakket wordt medio december aan de afvaardiging aangeboden.

Gekozen leraren ontwikkelen een voorstel voor herregistratiecriteria
De afvaardiging kan kennisnemen van de tot nu toe opgehaalde inhoud, de manier waarop die verzameld is en de vraag beantwoorden wat er nog nodig is om tot een voorstel voor herregistratiecriteria te komen.