DE HERIJKING VAN DE BEKWAAMHEIDSEISEN DOOR DE ONDERWIJSCOÖPERATIE

Denk mee!
De komende maanden gaan de vakbonden en vakverenigingen van leraren die met elkaar De Onderwijscoöperatie (voorheen SBL) vormen aan de slag met een heldere beschrijving van het beroep leraar en de eisen die ten minste moeten worden gesteld aan diegenen die het beroep (willen) uitoefenen.

De leden van De Onderwijscoöperatie nodigen u uit hieraan mee te werken. In de folder leest u wat dat inhoudt en wat u kunt doen om een bijdrage te leveren.

Download folder