Het ministerie van OCW heeft de helpdesk voor vragen m.b.t. het Nationaal Programma Onderwijs (NPO) ook toegankelijk gemaakt voor leraren.

Als je van mening bent dat je niet voldoende wordt betrokken bij de besteding van het geld uit het NPO, kan je de helpdesk bellen op werkdagen tussen 10.00-14.00 uur op telefoonnummer 0800-424 04 24.