De helft van de leden van de Algemene Onderwijsbond steunt de curriculumvernieuwing #onderwijs2032. De kunstvakken zijn een twistpunt onder het onderwijspersoneel: vaak genoemd bij méér en bij minder onderwijstijd. Dat blijkt uit een enquête van de onderwijsbond onder 5.653 leden.

De helft van de AOb-leden vindt de actie #onderwijs2032 van staatssecretaris Dekker een goed idee. Dertig procent vindt het een overbodige actie, twintig procent twijfelt over het nut. Studenten en starters zijn veel enthousiaster over het moderniseren: tweederde is voor.

Lees meer…