Om professionalisering in vo-scholen een impuls te geven, heeft Voion i.s.m. Berenschot en een afvaardiging van directeuren, P&O’ers en docenten uit het vo een Handreiking Professionaliseren vo gemaakt. In deze handreiking introduceert Voion een denkmodel om professionalisering in vo-scholen te optimaliseren en in lijn te brengen met de koers van de school. Voion is ervan overtuigd dat als scholen met dit model aan de slag gaan, dit resulteert in een structurele inbedding van professionalisering in alle lagen van de school die past bij de ontwikkelingen van de organisatie.

Centraal in de handreiking staat het lemniscaatmodel om tot professionalisering te komen. De gedachte achter dit model is dat professionaliseren een cyclisch proces is dat vanuit verschillende invalshoeken kan worden benaderd. Lees meer…