Hoe kunt u vitaal en gemotiveerd aan het werk blijven tot aan uw pensioen? En welke stappen zijn daarvoor nodig? Leerkrachten, schoolleiders, conciërges en ander personeel uit het primair onderwijs van 45 jaar en ouder kunnen in een ontwikkeltraject aan de slag met deze vragen. De subsidieregeling ‘Ontwikkeladvies vijfenveertigplussers‘ van het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid biedt hiervoor de mogelijkheid.

Lees meer…