Buma Music Academy is een initiatief van Buma Cultuur en zet zich in voor actueel en vernieuwend muziekonderwijs binnen het Voortgezet Onderwijs in Nederland. Met ons lesprogramma willen we docenten (muziek, CKV en aanverwante vakken) praktische handvatten aanbieden om hun muziekonderwijs op een eigentijdse manier vorm te geven. Vanaf nu kunt u zich aanmelden voor gratis deelname aan Buma Music Academy 2016/2017.

Ook in het nieuwe schooljaar is BMA:

 • dicht bij de actualiteit en aansluitend op wat populair is
 • dicht bij en samen met de professionele muziekwereld
 • verbredend, verdiepend en multidisciplinair

Wat Buma Music Academy u in schooljaar 2016/2017 biedt:

 • een gratis online educatiepakket rondom hedendaagse muziek
 • volledige vrijheid voor de docent om zelf invulling te geven aan het BMA-programma
 • een vernieuwd lespakket met ruim 50 lessen
 • een update waarbij 16 lessen worden herschreven voor VMBO, bestaande lessen worden geactualiseerd en nieuwe opdrachten worden toegevoegd
 • docentenhandleidingen, leerlingteksten, activerende opdrachten en actuele lesvideo’s
 • toffe en uitdagende challenges voor leerlingen en klassen
 • een spannende landelijke schoolactcompetitie
 • een gratis muzikale workshop bij u op school

Vanaf 11 juli staat al het bestaande én het nieuwe lesmateriaal in de vernieuwde lesomgeving en ontvangt u onze jaarplanning. Hierin staan de kick-offs, challenges en andere BMA-activiteiten.

Aanmelden is simpel en vrijblijvend. Doe dit wel vóór 3 oktober via bumamusicacademy.nl/aanmelden. Als u nog vragen heeft over het programma, deelname of andere zaken, dan horen we graag van u.

Het BMA-educatieteam,
Martijn Snelders, Frances Zoet en Maurice Schmitz
info@bumamusicacademy.nl | 024-3782462