Het LerarenOntwikkelFonds (LOF) is een fonds waar leraren uit het PO, VO en (V) SO met een goed idee voor onderwijsontwikkeling een beroep op kunnen doen, zodat ze dit idee verder kunnen uitwerken en in praktijk kunnen brengen. Het LOF wordt geheel met leraren ingericht en uitgevoerd. De Onderwijscoöperatie wil een onderzoeksteam van leraren samenstellen, dat in samenwerking met een onderzoeker en een procesbegeleider het flankerend onderzoek naar de effecten van het LOF opstelt en uitvoert. Centraal staat de vraag: ‘Wat is de meerwaarde van het LOF voor leraren en welke factoren in de LOF-structuur en in de school zijn daarin stimulerend en/of belemmerend?’

Lees meer…