Het College voor Examens (CvE) gaat in het najaar van 2012 een syllabuscommissie muziek in het leven roepen die de huidige syllabus voor 2015 gaat herzien. Op voordracht van de VLS worden leden voor de syllabuscommissie aangedragen.

Herziening
De belangrijkste herziening die de syllabus zal ondergaan is het actualiseren en anders opzetten van de begrippenlijst. Dit betekent een andere indeling en categorisering en schrappen en toevoegen van begrippen.

Vergoeding
De commissie zal ongeveer vier keer bijeen komen. Voor elke vergadering is een vergoeding beschikbaar in de vorm van vacaties (1 vacatie voor de vergadering zelf en 1 vacatie voor de voorbereiding). 1 vacatie is een bedrag van €150,=. Daarnaast worden reiskosten vergoed.

Eisen
U geeft les aan eindexamengroepen muziek op het VMBO.
U bent niet op een andere manier bij de centrale examens betrokken, bijvoorbeeld als lid van de vaksectie muziek van het CvE of van de constructiegroep van het Cito.
Interesse?
Indien u aan bovenstaande eisen voldoet en interesse heeft dan stuurt u uw sollicitatiebrief en C.V. uiterlijk 15 juni 2012 naar dhr. E. Bogers.

Meer informatie
Voor meer informatie over de procedure kunt u contact opnemen met de heer E. Bogers, bestuurslid van de VLS. Voor meer informatie over het CvE en de taak kunt u contact opnemen met de heer A. Coenders, clustermanager VMBO van het CvE.