Het LerarenOntwikkelFonds (LOF) is een nieuw fonds waar leraren met een goed idee een beroep op kunnen doen, opdat ze dit idee verder kunnen uitwerken en in praktijk kunnen brengen. Het fonds stelt individuele PO- en VO-leraren in staat vorm te geven aan de versterking van hun professioneel handelen en het verbeteren van het onderwijs. Het bouwt voort op de ervaringen van programma’s als ´Onderwijs Pioniers´ in Nederland, en het ´Teacher Learner and Leadership Program’ in Cananda. Het LerarenOntwikkelFonds zoekt per direct leraren die:

als jurylid subsidieaanvragen willen beoordelen;
een rol als coach op zich willen nemen.

Lees meer…