Wil je je inzetten voor de mondelinge examens van de Staatsexamens? Vind je het interessant om je ervaring te gebruiken voor examenkandidaten voortgezet onderwijs? Zij hebben je dringend nodig. Het College voor Toetsen en Examens (CvTE) is op zoek naar verschillende examinatoren in diverse regio’s van Nederland.