Beste leerkracht, schoolleider, schoolbestuurder,

Wij (PO-Front, waaronder de FvOv) zijn op zoek naar 50 leraren, 20 schoolleiders en 20 schoolbestuurders die werken in het primair onderwijs en een bijdrage willen leveren aan nieuwe functiebeschrijvingen voor leraar basisonderwijs en speciaal onderwijs. Want het beroep van leraar is veranderd en het is hoog tijd om de veranderingen tot uitdrukking laten komen in een reeks van functiebeschrijvingen van toenemende functiezwaarte en een beloning. We hebben daarbij jouw hulp nodig.

Wat gaat er gebeuren?
We organiseren zes groepsgesprekken met elk ongeveer acht leraren onder begeleiding van deskundigen. Aan de orde komen alle aspecten van het beroep leraar: van de dagelijkse werkzaamheden tot de bijzondere taken. Door veel verschillende leraren aan het woord te laten, ontstaat er een goed beeld van de breedte en de diepte van werkzaamheden, de overeenkomsten en de verschillen. De deskundigen noteren en ordenen de opbrengst van de gesprekken.

What’s in it for me?
Om te beginnen, heel belangrijk: je levert een belangrijke bijdrage aan een nieuwe up-to-date beschrijving van het werk dat je doet. Én je voert een interessant gesprek met je collega’s. Je ontvang een treinkaart, zodat je geen vervoerskosten hoeft te maken. We vragen je schoolbestuur om je in de gelegenheid te stellen om deel te nemen aan een gesprek en je vrij te stellen van andere werkzaamheden en je salaris door te betalen.

Hoe kun je meedoen?
Beantwoord onderstaande vragen over jezelf, waar je werkt en wat je doet; dat is nodig om goede groepen samen te kunnen stellen. De groepen worden samengesteld op basis van diversiteit en beschikbaarheid. Dat hoor je zo snel mogelijk.

Hoe gaat het verder?
Na deze zes gesprekken met leraren, praten we verder met schoolleiders en schoolbestuurders. Zij kunnen zich ook via onderstaand formulier aanmelden. In een paar bijeenkomsten gaan zij reflecteren op de input van de leraren. De opbrengst van alle gesprekken wordt voorgelegd aan alle leraren, schoolleiders en schoolbestuurders van het primair onderwijs in Nederland, via een internetconsultatie in april.

Klik hier om in te schrijven