Op 1 juli 2015 is het nieuwe ontslagrecht in werking getreden, conform de Wet Werk en Zekerheid (WWZ). In de huidige CAO-VO is een en ander opgenomen over de wijze van beëindiging van verlengde dienstverbanden.
Mocht hierover onduidelijkheid bestaan, dan wensen sociale partners (waaronder FvOv) te benadrukken dat het hier gaat om de ‘oude’ vorm van opzeggen, dus het beëindigen van de arbeidsovereenkomst door middel van een schriftelijke mededeling (aanzegging). Het is uitdrukkelijk niet de bedoeling om arbeidsovereenkomsten voor bepaalde tijd te laten beëindigen met gebruikmaking van een preventieve toetsing door het UWV dan wel kantonrechter. Lees meer…