Het College voor Toetsen en Examens (CvTE) heeft gisteren bekend gemaakt dat er een wijziging is in de onderwerpen van het centraal examen kunst vwo in 2023.
2021
2022
2023
Hofcultuur in de zestiende en zeventiende eeuw
Hofcultuur in de zestiende en zeventiende eeuw
Hofcultuur in de zestiende en zeventiende eeuw
Cultuur van romantiek en realisme in de negentiende eeuw
Cultuur van romantiek en realisme in de negentiende eeuw
Burgerlijke cultuur in de zeventiende eeuw
Cultuur van het moderne in de eerste helft van de twintigste eeuw
Cultuur van het moderne in de eerste helft van de twintigste eeuw
Cultuur van het moderne in de eerste helft van de twintigste eeuw
Massacultuur in de tweede helft van de twintigste eeuw
Massacultuur in de tweede helft van de twintigste eeuw
Massacultuur in de tweede helft van de twintigste eeuw
Wijziging ten opzichte van eerdere publicatie
Voor het examenjaar 2023 is een onderwerp gewijzigd ten opzichte van eerdere informatie hierover in de syllabus 2021 zoals gepubliceerd in juni 2019 (versie 2). Het tweede onderwerp is ‘Burgerlijke cultuur in de zeventiende eeuw’ geworden.
Nieuwe definitieve versie syllabus
Een nieuwe definitieve versie van de syllabus kunst (beeldende vormgeving/dans/drama/muziek/algemeen) vwo 2021 is inmiddels op Examenblad.nl geplaatst. Ook de syllabus van havo 2021 is geüpdatet.