Voor peilingsonderzoek op het leergebied Kunstzinnige oriëntatie is het Kohnstamm Instituut op zoek naar toetsleiders die bij leerlingen van groep 8 een schriftelijke toets en praktische opdrachten willen afnemen. Onze voorkeur gaat uit naar personen die (1) ervaring hebben met toetsafname in het primair onderwijs en/of (2) vakinhoudelijk onderlegd zijn op de kunstdisciplines muziek en/of dans en drama. De dataverzameling duurt vijf weken en vindt plaats in de periode eind oktober tot december 2015. Toetsleiders zijn in die periode ten minste twee hele schooldagen per week beschikbaar.

Download hier de flyer met informatie (pdf)