Vertegenwoordigers van de FvOv en de overige sociale partners in het PO en VO hebben woensdagmiddag in het Torentje overleg gehad met minister-president Rutte en minister Slob. Onderwerp van gesprek waren de forse en groeiende personeelstekorten in het primair en voortgezet onderwijs en de hoge werkdruk.

FvOv-voorzitter Jilles Veenstra:

“We hebben een goed gesprek gehad waarin ook van de zijde van de premier en minister Arie Slob werd erkend dat het lerarentekort en de werkdruk in het onderwijs een maatschappelijk probleem is. Er zal door hen gekeken worden naar financiële ruimte voor het onderwijs. Concreet heeft het nog niets opgeleverd maar het goede is dat we met elkaar in gesprek zijn.”

Samen met de premier en minister zijn verschillende oplossingsmogelijkheden verkend. Over wat dit concreet voor het onderwijs betekent, volgt nader overleg. Dit vindt op korte termijn plaats.
Sociale partners in het PO en VO vroegen voor de zomer om een noodpakket in de vorm van een totale investering van 423,5 miljoen euro voor 2020. Met dat geld kan serieus werk worden gemaakt van de nijpende personeelstekorten en hoge werkdruk.

Maar omdat er verder geen concrete toezeggingen zijn gedaan gaat de geplande stakingsdag gewoon door. Op 6 november zullen we onze eisen opnieuw kracht bij zetten door het werk neer te leggen!

NOS: Goed gesprek, maar onderwijsstaking blijft voorlopig staan