Deze dag was geslaagd! Ruim 6000 stakers! Wat een opkomst en wat een kracht van een sector die zich verenigt in het PO-Front!

De FvOv is blij met de middelen voor de werkdruk waarvan een deel eerder beschikbaar komt, dat kan onder andere leiden tot inzet van meer vakleerkrachten bewegingsonderwijs en kunstvakken en meer begeleiders. Een goede ontwikkeling, het woord is aan de teams.

Maar, het lerarentekort is nu! En zolang wij bijvoorbeeld op de ALO Groningen uit moeten leggen dat je met exact dezelfde opleiding in het PO veel minder gaat verdienen blijft dat tekort zeker bestaan!

“Kennelijk moeten we wachten tot het echt fout gaat en er eerst roofbouw op het personeel in het onderwijs is gepleegd voor de politiek met nieuwe maatregelen komt,” aldus FvOv-voorzitter Jilles Veenstra in Groningen, “Arie Slob en Rutte III doe dat het PO niet aan! 700 miljoen, DOEN!.”

Aan het eind van de manifestatie in de Groningse Suikerfabriek werd het stakingsstokje doorgegeven aan onderwijspersoneel uit Utrecht, Flevoland en Noord-Holland. Op 14 maart leggen zij het werk neer.