Kinderen met dezelfde talenten hebben recht op gelijke kansen. De Gelijke Kansen Alliantie komt in actie en nodigt jou uit om bij te dragen op jouw manier. Wij zetten een breed netwerk op de been, dat een startpunt is voor een structureel netwerk van lokale, regionale en landelijke initiatieven. Voor de kinderen van nu, en de helden van later.

Ieder kind moet zich ten volle kunnen ontplooien, ongeacht zijn achtergrond, het opleidingsniveau van zijn ouders of hun financiële middelen. Dat lijkt vanzelfsprekend, maar is het helaas nog niet. Kinderen en jongeren met dezelfde talenten dragen hun hele schoolloopbaan de gevolgen van ongelijke kansen met zich mee. Dat is maatschappelijk onaanvaardbaar en een verspilling van hun talent.

Leraren, coaches en anderen in de thuisomgeving van kinderen, kunnen stimuleren, meedenken en ondersteunen als dat nodig is. Zij zijn allen de verschilmakers voor de toekomstige generatie. Juist zij kunnen ervoor zorgen dat een kind durft te dromen. Want een fijne thuissituatie, een stimulerende klas, en een actief sociaal leven doen ertoe voor een kind. Meer kansengelijkheid vraagt om nog meer samenwerking: het onderwijs, ouders, en coaches kunnen het niet alleen. Vooruitgang begint met samenkomen.

Daarom starten wij, op initiatief van minister Bussemaker en staatssecretaris Dekker, de Gelijke Kansen Alliantie: startpunt voor een structureel netwerk van lokale, regionale en landelijke initiatieven om gelijke kansen voor alle kinderen en jongeren in Nederland te bevorderen.

Want het verschil maken, dat kan iedereen!

Kamerbrief minister Bussemaker Gelijke kansen in het onderwijs