De cijfers over de functiemix in het primair onderwijs met peildatum 1 oktober 2015 zijn vorige week gepubliceerd. Regionale en individuele ondersteuning geeft impuls aan functiemix. Het functiemixpercentage laat een heel geleidelijke groei zien; het aandeel leraren in schaal LB is licht gestegen van 24,2 procent in 2014 naar 25,5 procent in 2015.
Hoewel het percentage gestaag stijgt, is de afgesproken doelstelling van 40% nog niet behaald. De PO-Raad, de sociale partners, waaronder de FvOv, en het ministerie van OCW werken daarom samen om scholen en schoolbesturen te ondersteunen bij het gebruik van de functiemix binnen het personeelsbeleid.

Lees meer…