Werkgevers en werknemers in het mbo hebben afgesproken het overleg over de totstandkoming van een nieuwe cao mbo verder te verdagen naar de tweede helft van januari 2016.
Partijen hebben namelijk vastgesteld dat de geconstateerde onduidelijkheid met betrekking tot de hoogte van de pensioenpremie voor 2016 nog altijd bestaat. Deze onduidelijkheid belemmert het voeren van inhoudelijk overleg.

Partijen zijn er eerder van uitgegaan dat er eind november duidelijkheid zou zijn over de hoogte van de pensioenpremie voor 2016. Eind november heeft het ABP-bestuur besloten tot verlaging van de pensioenpremie. Het ABP-bestuur houdt daarbij echter de mogelijkheid open voor invoering van een premieopslag vanaf 1 april 2016. De hoogte van de dekkingsgraad op 31 december 2015 is daarvoor bepalend. Deze is op dit moment nog niet bekend. In januari 2016 bepaalt het ABP-bestuur of de premieopslag er komt. Bovendien wachten cao-partijen nog op een reactie van het kabinet op de gezamenlijke brief die medio oktober is verzonden door zowel werkgevers- als werknemersverenigingen in het onderwijs met als boodschap dat een eventuele verhoging van de pensioenpremie volledig gecompenseerd moet worden door het kabinet.

Op dit moment constateren cao-partijen in het mbo daarom dat dezelfde onzekerheden zoals een maand geleden vastgesteld, nog altijd bestaan. Het geplande cao-overleg op 9 december 2015 is daarom verplaatst naar de tweede helft van januari 2016.