De bezuinigingen op passend onderwijs zijn van de baan. Op 26 april hebben VVD, CDA, D66, GroenLinks en ChristenUnie een akkoord gesloten om de overheidsfinanciën op orde te brengen. Onderdeel van dit akkoord is het ongedaan maken van de bezuiniging op passend onderwijs. Dat betekent waarschijnlijk dat de stelselherziening niet gepaard gaat met de geplande bezuiniging van 100 miljoen in 2013, 200 miljoen in 2014 en 300 miljoen vanaf 2015. De schoolbesturen in het speciaal onderwijs en de Regionale Expertise Centra (REC) worden op korte termijn geïnformeerd over de gevolgen van dit besluit.

Stelselherziening
Het wetsvoorstel passend onderwijs waarin de stelselherziening wordt geregeld, ligt op dit moment voor in de Eerste Kamer.

Link naar het akkoord