Onlangs riepen de voormannen van PO in Actie werknemers in de sectoren onderwijs, zorg, politie en defensie op om op 2 oktober actie te voeren voor investeringen in de publieke sector. Daarbij werd in het bijzonder de afschaffing van de dividendbelasting genoemd als mogelijke financieringsbron. Op dit moment is nog niet duidelijk wat deze acties precies gaan inhouden.

De FvOv richt zich met name op de sector Onderwijs, maar in CMHF/VCP-verband trekt zij ook op met de sectoren zorg, politie en defensie. Op veel plekken behartigen wij de belangen van de publieke sector en wij onderschrijven dan ook de oproep om te investeren in de publieke sector. Alle acties die ertoe kunnen leiden dat er inderdaad meer geld beschikbaar komt voor onderwijs, zorg, politie en defensie zijn daarbij van harte welkom

Aangezien PO in Actie zich rechtstreeks richt tot de werknemers op de werkvloer zullen wij hierin verder geen actieve rol spelen als FvOv en is het aan de leden van de verenigingen die bij de FvOv zijn aangesloten om te bepalen of men al of niet deelneemt aan de acties.