Als federatie van elf verenigingen van leraren, ondersteuners en begeleiders in het onderwijs onderschrijven we de noodzaak om het werken in het onderwijs aantrekkelijker te maken! Loon en werkdruk zijn daar wat ons betreft de leidende elementen. De ministers noemen dit ook, maar gaan hier in het vervolg van de brief volledig aan voorbij.

De – ook na de genoemde investeringen – nog altijd bestaande tekorten aan tijd, geld en personeel waar de onderwijsorganisaties actie voor voeren (in met name PO, (V)SO en VO) zijn geen onderwerpen waar werkgevers- en werknemersorganisaties samen uit kunnen komen, daar is een investering vanuit het kabinet voor nodig. Het is teleurstellend dat deze actuele en belangrijke thema’s verder onbenoemd blijven. Graag gaan we desalniettemin in op dat wat wél in de kamerbrief staat.

Bevoegdhedenstelsel
Het is uiteraard goed om te bezien of het stelsel van bevoegdheden onnodige belemmeringen opwerpt die afdoen aan de aantrekkelijkheid en toegankelijkheid van het onderwijs als werkveld. Het bevoegdhedenstelsel moet erop gericht zijn te garanderen dat de startende leraar in ieder geval de startkwalificaties bezit die een basiskwaliteit garanderen, en gelet op de complexiteit van de vakkenstructuur in Nederland zal dit per definitie niet een eenvoudig systeem zijn. Een herzien bevoegdhedenstelsel kan enigszins helpen om het werken in het onderwijs aantrekkelijker te maken maar is volgens de FvOv absoluut geen afdoende oplossing voor de problemen waar het onderwijs mee kampt.

Lees hier de volledige reactie van de FvOv