De Facebookgroep ‘PO in Actie’ stelt dat het ‘vijf voor twaalf’ is en eist invoering van de salarisschalen van VO in het PO en dat er meer onderwijsondersteuners komen, meer tijd voor lesvoorbereiding, minder administratie en kleinere klassen.
Verder nodigt ze alle partijen in het PO uit om de actie te ondersteunen waarbij men acties als onvermijdelijk ziet wanneer de politiek niet ingaat op de eisen. Aangezien de punten die deze groep benoemt grotendeels aansluiten bij de wensen van de FvOv, zullen we deze actie ondersteunen.

Lees meer…