Voor wie FvOv, waaronder de VLS valt, wil volgen op twitter: FvOv

Wij van de VLS zaten al langer op twitter: VLS.

En op facebook: Vereniging Leraren Schoolmuziek