De verenigingsleden werkzaam in het hbo worden van harte uitgenodigd om hun mening te geven over het onderhandelaarsakkoord voor nieuwe de cao-hbo.
Laat aan je eigen vereniging weten hoe jij er over denkt!
Je reactie dient uiterlijk zondag 23 november 18.00 uur binnen te zijn.

VLS-leden kunnen een e-mail zenden aan info@vls-cmhf.nl.
Vermeld a.u.b.:

  •  je lidnummer en;
  • de instelling waar je werkzaam bent en;
  • of je voor of tegen het akkoord bent.

Tevens kan je je keuze onderbouwen, dan wel vragen stellen.

Bij voorbaat vriendelijk dank voor je reactie!