Er is op 7 april een akkoord bereikt met de VO-raad over een nieuwe cao voor de ca. 85.000 werknemers in het voortgezet onderwijs. In deze turbulente tijd waarin veel van het personeel in de scholen wordt gevraagd, is dit een positieve ontwikkeling. In de salarisparagraaf is een structurele loonsverhoging per 1 maart overeengekomen van 2,75%, een eenmalige uitkering van € 750 in juni en een structurele ophoging van de eindejaarsuitkering met 0,6% zodat deze nu 8% bedraagt.

De volledige tekst is te vinden op de website van de FvOv

Op 24 april wordt in de ALV van de FvOv bepaald of het onderhandelingsakkoord naar de mening van de FvOv kan worden omgezet in een definitief akkoord. Daartoe hebben we de mening van onze leden nodig.

Let op: de ledenraadpleging sluit 22 april a.s. om 18:00 uur.