De FvOv heeft een onderzoek gedaan onder docenten die les geven aan examenklassen in het VO. De enquête is door ruim 2800 docenten ingevuld en geeft een mooi beeld van de achterstanden in het VO, de kansen die de leerlingen hebben op het behalen van het eindexamen en de wijze waarop examendocenten het liefst de eindexamens ingericht zien dit voorjaar/zomer.
Op basis van de resultaten van dit onderzoek kunnen de volgende conclusies getrokken worden.

  1. Ja, er zijn achterstanden bij de eindexamenleerlingen in het VO.
  2. Deze achterstanden worden vooral veroorzaakt doordat leerlingen dit schooljaar minder gefocust zijn op hun schoolprestaties dan in andere jaren, daarnaast heeft het regelmatig online lesgeven een negatief effect gehad.
  3. De achterstanden worden door de leraren niet als onoverkomelijk gezien.
  4. Een meerderheid van de leraren wil het liefste dat de eindexamens dit jaar doorgaan zoals gepland.

Lees hier de resultaten van de ledenpeiling