De 11 verenigingen van de FvOv hebben in de afgelopen weken de meningen van hun leden gepeild over het onderhandelaarsakkoord CAO-VO. Afgelopen vrijdag 16 mei sloot de reactietermijn. Iets meer dan 60% van de leden heeft voor gestemd.

Voorzitter van de FvOv Jilles Veenstra:

“Allereerst ben ik blij met het ‘ja’ van de leden! Tegelijkertijd snap ik ook zeker de tegenstemmers, veelal van de huidige BAPO-gebruikers. Helaas kwamen we er niet onderuit om ook van hen een bijdrage te vragen.”

Daarnaast waren er ook bezwaren van de groep oudere OOP’ers. Dit werd veroorzaakt door het samenvallen van de overgangsregeling BAPO en het wegvallen van de seniorendagen. Voor deze specifieke categorie zullen we nog opnieuw aandacht vragen aan de cao-tafel.

Het onderhandelaarsakkoord zal in de komende tijd verwerkt worden in een cao-tekst. Doordat op dit moment zowel de FvOV als de AOb (CNVO komt iets later met een reactie) en de VO-raad hebben ingestemd met het onderhandelaarsakkoord is de CAO-VO 2014-2015 daarmee een feit.