Naar aanleiding van de commotie van dit weekend na het bekend worden van het ‘Convenant extra geld voor werkdrukverlichting en tekorten onderwijspersoneel’ hebben we als FvOv-verenigingen vandaag de mening van onze leden gepeild. Ondanks het feit dat de peiling maar 20 uur open heeft gestaan hebben bijna 5000 leden hun mening kenbaar gemaakt. 61% sprak zich uit voor het handhaven van onze handtekening onder het convenant en maar liefst 91% voor het hernieuwd oproepen tot staking op woensdag 6 november.

Hernieuwde oproep
Op basis van deze uitslag roepen de FvOv-verenigingen hun leden opnieuw op om aanstaande woensdag te gaan staken. Daarmee kunnen we onze eis voor het structureel beschikbaar komen van deze middelen kenbaar maken. Structurele problemen vragen om structurele middelen. Een brief met die strekking is namens de convenantspartijen naar de Tweede Kamer gegaan, we vragen hen daar in de begrotingsdebatten aandacht voor te vragen.

Uitwerken convenant
In de komende weken zullen we aan de cao-tafels voor het PO en VO proberen om de beloofde 460 miljoen euro goed in te laten zetten, zodat deze zo snel mogelijk in de portemonnee en in de scholen terechtkomt. Zo gauw we daarover een akkoord hebben bereikt zullen we dit uiteraard in een ledenraadpleging aan de leden voorleggen.

Verder
Ook blijkt uit de uitslag van de peiling dat de onvrede in de achterban nog groot is en dat er behalve de incidentele gelden, structureel veel meer aan de werkomstandigheden en aan het salaris gedaan moet worden: er is een zeer grote actiebereidheid en een grote groep die het convenant verwerpt. De FvOv zal zich de komende tijd inzetten voor structurele, betekenisvolle verbeteringen.