Per 1 juni en 1 juli 2019 wijzigen de financiële arbeidsvoorwaarden van de cao mbo. De wijzigingen zijn verwerkt in dit nieuwe overzicht ‘Financiële arbeidsvoorwaarden cao mbo 2018-2020 per 1 juni-juli 2019’.

1 juni

  • de bedragen in de carrièrepatronen wijzigen als gevolg van de afgesproken algemene salarismaatregel (2,3%);
  • als gevolg van deze algemene salarismaatregel indexeren ook de tegemoetkoming verhuiskosten, bindingstoelage cf. art. 15.4, uitlooptoeslag en minimum-vakantie-uitkering met hetzelfde percentage.

1 juli

  • het carrièrepatroon Participatiebanen: indexeert o.b.v. stijging wettelijk minimumloon per 1-7-2019;
  • de carrièrepatronen Jeugdigen: de trede J21 in deze carrièrepatronen vervalt i.v.m. het van toepassing worden van het wettelijk minimumloon op 21-jarigen (i.p.v. het wettelijk minimumjeugdloon).