Het zijn weer mooie tijden in het muziekonderwijs, signaleert Evert Bisschop Boele op het LKCA-platform Cultureel Kapitaal. Een Nieuwe Lobby maakt zich sterk voor meer muziek op school, en haalt graag onderzoek aan waaruit het belang van muziek blijkt. Lees zijn scherpe commentaar op de lobby én op het schermen met de psychologische effecten van muziek.

FIJN, AL DIE AANDACHT VOOR MUZIEKONDERWIJS. MAAR LATEN WE HET DEBAT WEL WAT BREDER TREKKEN